Auto Opkopers - Vlaanderen - Imex Cars  thumbnail

Auto Opkopers - Vlaanderen - Imex Cars

Published Jan 24, 24
7 min read

Daardoor wordt je nummerplaat dezelfde dag nog geschrapt en betaal je geen verkeersbelasting meer. Koop je wel een nieuwe auto? Dan kan je je oude nummerplaat blijven gebruiken, tenzij ze niet van het Europese type is (opkoper schade auto). Ook de betaling kan eenvoudig gebeuren bij Bpost. opkoper schade auto. ALs je het bedrag cash ontvangt, dan kan je het rechtstreeks op je rekening laten storten, zelfs als je geen rekening hebt bij Bpost zelf

Na de betaling is het tijd om alle belangrijke documenten en de autosleutels aan de koper te overhandigen - opkoper schade auto. Nu je wagen officieel verkocht is, laat je dit best zo snel mogelijk weten aan je verzekeringsmaatschappij. Wacht je te lang om je verzekering op te zeggen en de koper heeft een ongeval, dan moet jouw verzekering tussenkomen

Zeg je verzekering ook niet té vroeg op. opkoper schade auto. Stel: je zet je wagen te koop op de oprit en hij bolt de straat op en veroorzaakt een ongeval. De kans lijkt waarschijnlijk relatief klein, maar je bent beter wel nog verzekerd voor zulke tegenvallen. Zodra de wagen verkocht is, kan je met een gerust hart je verzekering alsnog opzeggen

Hier de info over carpass (opkoper schade auto). Wel al achterhaald natuurlijk want Soulreaper heeft al recentere informatie. Onnodig dat ik dit dan publiceer, maar ja, ik had al op de knop gedrukt. 1. Wat is een CAR-PASS? Een CAR-PASS is een document dat de kilometerhistoriek van een voertuig weergeeft. Hij vermeldt de gekende kilometerstanden en de datum waarop deze standen werden vastgesteld

Auto Verkopen? Snel En Betrouwbaar

Daarnaast bevat het document nog andere vermeldingen: het merk en het model van het voertuig; de datum waarop het voertuig voor de eerste maal is ingeschreven in België; het chassisnummer van het voertuig;< dat datum waarop het document is aangemaakt; het identificatienummer van de CAR-PASS (dat toelaat de echtheid van het document na te gaan). (opkoper schade auto)

Wanneer hebt u een CAR-PASS nodig? Bij elke verkoop van een tweedehandswagen aan een particulier moet aan hem een CAR-PASS worden afgeleverd door de verkoper. Het doet er niet toe of deze verkoper eveneens een particulier is dan wel een vakman. opkoper schade auto. Wanneer je als particulier je wagen tweedehands verkoopt aan een vakman, ben je niet wettelijk verplicht om hem een CAR-PASS af te leveren

Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehandswagen? Wanneer het gaat om de verkoop van een reeds ingeschreven voertuig tussen professionelen, door een professioneel aan een particulier of door een particulier aan een professioneel, moet er inderdaad een verkoopsdocument worden opgemaakt. opkoper schade auto. Dit document bevat de volgende gegevens: merk en model van het voertuig; chassisnummer; jaar van eerste inschrijving; de kilometerstand die de teller aangeeft op datum van verkoop; de verkoopprijs; de datum van de verkoop; de identiteit van beide contracterende partijen; hun handtekening (tenzij alle voormelde gegevens opgenomen zijn op de verkoopsfactuur)

bij de aankoop van een nieuwe wagen) (opkoper schade auto). In dit laatste geval is het de professioneel die het document moet opmaken. Het document moet in tweevoud worden opgemaakt en elke partij moet er een exemplaar van krijgen. Wanneer het een verkoop van een tweedehandswagen tussen particulieren betreft, bestaat er geen wettelijke verplichting om een zo’n document op te maken

Auto Opkoper Friesland

-------------------------------------------------------------------------------- 4. Wat zijn de gevolgen wanneer er geen CAR-PASS en/of verkoopsdocument wordt afgeleverd bij de verkoop van een tweedehandswagen? Onder de punten 2 en 3 staat beschreven wanneer de verkoper een CAR-PASS moet afleveren en een verkoopsdocument moet opstellen. Wanneer niet wordt voldaan aan deze verplichtingen, kunnen de gevolgen verstrekkend zijn.

Wanneer hij zich daartoe tot de rechter wendt, zal deze moeten besluiten tot de ontbinding van de koop. De koop zal dus als onbestaande moeten worden beschouwd en de aankoopsom zal moeten worden terugbetaald. opkoper schade auto. Dezelfde burgerrechterlijke sanctie bestaat wanneer het verkoopsdocument beschreven onder punt 3 in tegenstrijd met de wet niet werd afgeleverd, of wanneer het niet de verplichte vermeldingen bevat

Waar kan ik een CAR-PASS aanschaffen? Wanneer je een auto tweedehands wil verkopen, moet je deze wagen voorrijden voor een specifieke technische keuring. Op dat ogenblik kan je in het keuringsstation ook een CAR-PASS aanvragen. Het kilometerattest zal dan ter plaatse worden aangemaakt en afgeleverd (opkoper schade auto). Het is niet vereist een technische keuring te laten uitvoeren om een CAR-PASS te kunnen verkrijgen

Let wel, een CAR-PASS mag slechts worden afgeleverd na voorrijden van het voertuig. Het chassisnummer en de stand van de kilometerteller moeten immers worden opgenomen om een CAR-PASS te kunnen aanmaken. Een aanvraag tot het bekomen van een CAR-PASS is immers slechts geldig mits deze gegevens beschikbaar zijn op het ogenblik van de aanvraag.

Auto Opkoper OnlineHoelang blijft een CAR-PASS geldig? De wetgeving voorziet dat bij de verkoop van een tweedehandswagen een CAR-PASS van recente datum moet worden afgeleverd. In de praktijk wil dit zeggen dat de CAR-PASS niet ouder mag zijn dan twee maanden. -------------------------------------------------------------------------------- 7. opkoper schade auto. Ik beschik reeds over een geldige CAR-PASS, maar moet nog naar de technische keuringWanneer je over een geldige CAR-PASS beschikt, kan je niet worden gedwongen een tweede CAR-PASS aan te schaffen. Om het systeem soepel te doen verlopen, wordt ervan uitgegaan dat automatisch een carpass wordt aangevraagd bij de technische keuring, wanneer je een voertuig ter keuring aanbiedt met het oog op de wederverkoop.Ten einde elk misverstand te vermijden is het best de geldige CAR-PASS mee te nemen en te tonen aan de inspecteur van de technische keuring - opkoper schade auto. -------------------------------------------------------------------------------- 8. Hoeveel kost een CAR-PASS? De prijs van een CAR-PASS is vastgelegd op 6,50 euro, BTW inbegrepen. Dit is de prijs op 1 januari 2011

Het zou kunnen dat een CAR-PASS slechts een heel beperkt aantal (of geen) kilometerstanden weergeeft. Wanneer er minder dan vier kilometerstanden worden hernomen, wordt de carpass gratis afgeleverd. -------------------------------------------------------------------------------- 9. Kan ik de echtheid van een CAR-PASS nagaan? Er is heel wat in het werk gesteld om vervalsing en bedrog uit te sluiten.

Opkoper Auto Zonder Keuring

wordt de carpass afgedrukt op speciaal papier dat namaak of fraude sterk bemoeilijkt met fluorescente inkt, een watermerk en een draadtekening. opkoper schade auto. Mocht je een CAR-PASS krijgen, waarvan je vermoedt dat hij niet echt is, dan kan je via deze website de echtheid nagaan aan de hand van het identificatienummer van de CAR-PASS

-------------------------------------------------------------------------------- 10. Van waar komen de gegevens die op een CAR-PASS staan? De wetgeving heeft voorzien dat één enkele organisatie wordt belast met de centralisatie van de kilometergegevens van alle voertuigen. De vereniging die daartoe op basis van zeer strenge criteria is erkend, is de vzw CAR-PASS (opkoper schade auto). De kilometerstanden worden aangeleverd door de zgn

Ook de instellingen voor autokeuring nemen de kilometerstand van het ter keuring aangeboden voertuig op en geven deze door aan de vzw CAR-PASS. Deze kilometerstanden worden steeds doorgegeven samen met het chassisnummer van de wagen en de datum waarop de stand van de kilometerteller werd opgenomen. De D.I.V. (de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen van de FOD Mobiliteit en Vervoer) meldt alle inschrijvingen van voertuigen in België.

-------------------------------------------------------------------------------- 11 - opkoper schade auto. Kunnen de kilometerstanden die in de centrale databank zijn opgeslagen, voor andere doeleinden worden gebruikt? Dit is absoluut verboden door de wetgeving. De gegevens die in de centrale databank van de vzw CAR-PASS zijn opgeslagen, mogen enkel worden gebruikt voor de aflevering op aanvraag van kilometerattesten, de zgn

Opkoper Auto Hamme

Daarom is onder meer voorzien dat elke CAR-PASS afzonderlijk dient te worden aangevraagd en dat bij de aanvraag het chassisnummer van het voertuig en de stand van de kilometerteller op dat ogenblik moeten worden doorgegeven. Er is dus een uniek doel dat strikt en eenduidig is bepaald. Om deze uniciteit te waarborgen, zijn er heel wat voorwaarden gesteld aan de vereniging die instaat voor de centrale registratie van de kilometerstanden, de vzw CAR-PASS.

Het is dus uitgesloten dat de kilometerstanden die in de centrale databank zijn opgeslagen voor enig commercieel oogmerk zouden worden aangeleverd aan derden. -------------------------------------------------------------------------------- 12 (opkoper schade auto). Wanneer worden de kilometergegevens doorgegeven? Wanneer een vakman, bvb. jouw garagist, een werk uitvoert aan jouw voertuig, zal hij de stand van de kilometerteller opnemen

Hoe weet ik welke gegevens aan de vzw CAR-PASS worden meegedeeld? Wanneer de vakman aan jouw wagen werken uitvoert en daarvoor een factuur of enig ander document (bvb (opkoper schade auto). in het kader van de waarborg) opstelt, is verplicht hierop de stand van de kilometerteller op het ogenblik van de uitvoering van de werken en het chassisnummer van het voertuig te vermelden

Latest Posts

Auto Verkopen Opkoper

Published May 29, 24
7 min read

Minecraft Makkelijk Mooi Huis Bouwen

Published May 27, 24
3 min read

Voorgespannen Welfsels

Published Apr 04, 24
7 min read